Wielkie uwielbienie w Gietrzwałdzie

2013-06-08 16:21:48(ost. akt: 2013-06-08 16:33:46)
Chór podczas próby.

Chór podczas próby.

Autor zdjęcia: ks. Przemek Soboń

O uwielbieniu Boga muzyką i koncercie „Widzieliśmy Pana! Chodź!”, który w niedzielę 9 czerwca odbędzie się w Gietrzwałdzie, opowiada jeden z organizatorów – ks. Przemysław Soboń.

- Koncert uwielbienia ogłaszany jest pod hasłem „Ewangelizacja Archidiecezji Warmińskiej". Jaki ma związek z odbywającą się od jesieni ewangelizacją w parafiach całej archidiecezji?


Jako Kanonicy Regularni od początku uczestniczyliśmy w przygotowaniach Ewangelizacji Archidiecezji Warmińskiej. Jednak obowiązki związane z posługą w Sanktuarium Gietrzwałdzkim nie pozwoliły nam wziąć udziału bezpośrednio w tym wielkim dziele. Dlatego przygotowujemy ten koncert – ma on także wymiar ewangelizacyjny. Poprzez wspólne uwielbienie Boga śpiewem też ewangelizujemy. Na koncert może przyjść każdy: człowiek poszukujący, wątpiący czy nawet niewierzący, dla którego może to być tylko kolejne wydarzenie kulturalne. Działanie łaski Bożej jest tak wielkie że może odmienić jego wnętrze i usłyszy głos Boga.
W dniu koncertu w Sanktuarium Gietrzwałdzkim obchodzić będziemy Święto Grup Ewangelizacyjnych, które głoszą rekolekcje na terenie archidiecezji. Grupy ewangelizacyjne będą uczestniczyły w modlitwie uwielbienia.

- Kto był pomysłodawcą koncertu?


Jak wspomniałem jestem Kanonikiem Regularnym, a nasze życie opiera się na wspólnocie, którą tworzymy. Każda inicjatywa, która powstaje, jest efektem wspólnotowego działania i wspólnych pomysłów. Pomysłodawcą koncertu jest cała wspólnota. I na tym polega piękno życia we wspólnocie, która w pełni wykorzystuje potencjał wszystkich współbraci. Oczywistą rzeczą jest to, że nie każdy z nas uczestniczy w tym bezpośrednio, ale każdy ma swój udział np. poprzez omodlanie tych dzieł czy posługę w miejscu, w którym kogoś brakuje, bo ten ktoś jest zaangażowany w inne dzieło. Generalnie wszystko wychodzi z naszej wspólnoty i wszystko robimy razem w myśl św. Augustyna „Cor unum et anima una" (Jedno Serce i jeden Duch).

- Dlaczego akurat hasło: "Widzieliśmy Pana! Chodź!"?


Hasło jest bardzo mocne i wyraziste. Ewangeliczne i ewangelizujące. Ma ono za zadanie ukazać głębię uwielbienia Boga, na którym gromadzą się ludzie mający świadomość bliskości Boga i którzy osobiście doświadczyli Jego obecności i spotkali Go w swoim życiu. Teraz poprzez modlitwę uwielbienia chcą powiedzieć o tym innym i zaprosić do tej modlitwy, aby wspólnie przeżywać tajemnicę bliskości Boga i tajemnicę wydarzeń paschalnych.

- Koncerty uwielbienia dopiero od niedawna stają się popularne w naszej archidiecezji. W Ostródzie obywają się Wieczory Uwielbienia, w Olsztynie Wieczory Chwały. Ma ksiądz doświadczenie w przygotowywaniu podobnych inicjatyw wcześniej, w Gietrzwałdzie?


Jeżeli chodzi o koncert uwielbienia to robimy to pierwszy raz. Wszystko ma swój początek. Taka inspiracją dla nas jest koncert uwielbienia „Jednego Serca i Jednego Ducha" w Rzeszowie, który odbywa się od 11 lat w uroczystość Bożego Ciała. To jest niesamowity fenomen, który jest w ludzki sposób niewytłumaczalny. Koncerty rzeszowskie znane są w całym kraju i za granicą. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi gromadzi się na wspólnej modlitwie uwielbienia. Postanowiliśmy na miarę naszych możliwość przenieść to na grunt Warmii.

- Na co mamy się przygotować?


Zaprosiliśmy do nas osoby, które związane są z koncertem w Rzeszowie. Są nimi: Hubert Kowalski z Krakowa, dyrygent, aranżer i producent muzyczny, a także Leopold Twardowski z Poznania, który jest w pełni oddany ewangelizacji i wielbieniu Boga w każdym aspekcie życia.
Zaśpiewa też Alicja Kucharzewska- Samko z Olsztyna, która włożyła najwięcej pracy w ten koncert, bo przecież to ona przygotowywała chór. Godziny prób, nagrywanie poszczególnych śpiewów w głosach po nocach. Po prostu bez Ali nie byłoby tego koncertu. Serdecznie jej za to dziękujemy.

Chór liczy około 70 osób i jest grupa, która organizuje się właśnie na takie przedsięwzięcia i która włożyła wiele pracy, żeby się przygotować. Będzie też orkiestra oparta na Grupie Smyczkowej „Absolwent" z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, którą wspierać będą uczniowie Szkół Muzycznych w Olsztynie i Dywitach, przygotowani przez panią Dorotę Obijalską. Jeżeli chodzi o liczby to w koncert będzie zaangażowanych około 100 osób. Jeżeli chodzi o repertuar koncertu to będą to utwory, które przez lata były wykorzystywane w Rzeszowie, a także autorskie utwory Poldka Twardowskiego. Jedno jest pewne: każdy będzie mógł włączyć się poprzez śpiew do wspólnej modlitwy.

- Jak możemy zachęcić innych, by przyjechali w niedzielę do Gietrzwałdu?


Trudno jest kogoś zachęcać, jak ktoś nie czuje tego. Ale wierzę, łaska Boża rozleje sie w niedzielę 9 czerwca w Bazylice gietrzwałdzkiej w sposób szczególny. I każdy może zaczerpnąć coś z tego dla siebie. Tylko trzeba chcieć.
Dla tych, którzy nie mogą być w Gietrzwałdzie w tym dniu, zapraszamy do łączności poprzez nasza stronę internetową www.sanktuariummaryjne.pl , na której będzie można obejrzeć transmisję na żywo.


Anna Wysocka


Koncert uwielbienia

Źródło: Gazeta Olsztyńska