Czynić dzięki co dzień

2013-09-15 08:21:28(ost. akt: 2013-09-15 08:21:16)
Msza święta odprawiana przez bł. Jana Pawła II w Ełku w 1999 roku. Celebracje papieskie powinny być wzorem do naśladowania.

Msza święta odprawiana przez bł. Jana Pawła II w Ełku w 1999 roku. Celebracje papieskie powinny być wzorem do naśladowania.

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Kiedy ktoś wyświadczył nam jakieś dobro, pomógł w czymś, wtedy chcemy mu za to odpłacić dobrem. Największe dobro każdemu człowiekowi wyświadczył Bóg. Posłał swojego Syna, aby stał się człowiekiem, umarł, zmartwychwstał a przez to otworzył nam wszystkim drogę ku niebu. Jednym z wyrazów podziękowania Mu za ten wielki dar jest uczestnictwo w Eucharystii. Każda jednak czynność wymaga podchodzenia do niej w sposób świadomy, dlatego też warto wiedzieć z jakich części składa się każda Msza Święta.
Może to zabrzmieć kontrowersyjnie, ale sama Eucharystia rozpoczyna się jeszcze przed jej rozpoczęciem. Dlaczego? Otóż uczestnictwo w niej wymaga głębokiego wyciszenia, aby nie zaprzątały nam głowy codzienne, nierzadko bardzo trudne, sprawy. Warto więc na około godzinę przed rozpoczęciem tego wyjątkowego spotkania z Bogiem uświadomić sobie, że już niedługo się ono rozpocznie. Trwając przy tej myśli oraz dodając do tego unikanie różnego rodzaju rozproszeń może nam pomóc w tym trudnym procesie wyciszania się.

Przebieg Eucharystii


Po zgromadzeniu się w Kościele rozpoczynają się obrzędy Mszy Świętej. W ramach obrzędów wstępnych wyróżniamy: znak Krzyża Świętego, pozdrowienie, krótkie wprowadzenie do Eucharystii, akt pokuty, w dni uroczyste hymn „Chwała na wysokości” oraz pierwszą z trzech głównych modlitw na Mszy – kolektę. Wszystkie te czynności mają za zadanie wzbudzenie w zgromadzonych wiernych poczucia jedności, przeproszenie Boga za nasze grzechy oraz oddanie Mu chwały poprze hymn i modlitwę.

Liturgia Słowa


Pierwszym z dwóch głównych elementów każdej Eucharystii jest Liturgia Słowa. Podczas jej trwania Bóg pragnie przemawiać do serc zgromadzonych wiernych poprzez swoje Słowo zawarte na kartach Pisma Świętego. W dni powszednie czytane jest jedno czytanie oraz Ewangelia, natomiast w czasie uroczystości liczba czytań ulega podwojeniu. Gdy tylko występują dwa czytania, pierwsze z nich jest czytane ze Starego a drugie z Nowego Testamentu (wyjątkami są Okres Wielkanocny oraz niektóre uroczystości – występują tam dwa czytania z Nowego Testamentu). Podział ten ma ukazać ciągłość zbawienia – plan, który Bóg rozpoczął w czasach starotestamentalnych jest nieustannie aktualny poprzez okres Nowego Testamentu i czasy współczesne, aż po wieczność. Po wygłoszeniu Ewangelii następuje homilia podczas której wierni słyszą krótkie oraz rzeczowe wyjaśnienie usłyszanego wcześniej Słowa Bożego. Każdy duszpasterz powinien na tyle poznać swoich wiernych, aby móc dostosować do ich możliwości długość kazań oraz ich język. Inne sprawy, takie jak różnego rodzaju listy, raporty o wydatkach wspólnoty parafialnej – to powinno być elementem ogłoszeń duszpasterskich. Po homilii w dni uroczyste następuje wyznanie wiary a następnie modlitwa powszechna, podczas której zgromadzeni wierni przedstawiają intencje do modlitwy za Kościół, świat, wszystkich potrzebujących oraz zgromadzonych na Eucharystii.

Liturgia Eucharystyczna


Po jej zakończeniu rozpoczyna się Liturgia Eucharystyczna. Zostaje przygotowany ołtarz oraz przynoszone są do niego dary ofiarne, które mają posłużyć do sprawowania tej Mszy Świętej. Następnie wygłaszana jest druga z głównych modlitw – modlitwa nad darami oraz prefacja, która jest dziękczynieniem za dzieło zbawienia w kontekście przeżywanego aktualnie dnia. Po niej oraz po śpiewie „Święty święty święty” rozpoczyna się Modlitwa Eucharystyczna podczas której ma miejsce moment konsekracji – przemiany chleba oraz wina w Ciało i Krew Chrystusa. Mszał proponuje aż 13 wariantów tej modlitwy a od poszczególnych duszpasterzy zależy czy zechcą zapoznać swoich wiernych z bogactwem tradycji Kościoła, które zawarte jest w każdej z nich. Zakończona jest ona tzw. Doksologią Wielką („Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…”) która to jest wyrazem dziękczynienia za nieustającą obecność Boga wśród nas.

Komunia


W kolejnych obrzędach – obrzędach Komunii możemy wyróżnić: modlitwę Ojcze Nasz, przekazanie sobie znaku pokoju, śpiew „Baranku Boży”, sam moment Komunii Świętej oraz modlitwę po Komunii. Warto wsłuchać się w ich treść, gdyż pomagają one przygotować się na przyjęcie Chrystusa do swojego serca. Po nich następują obrzędy zakończenia – ewentualne ogłoszenia parafialne oraz obrzęd błogosławieństwa. Ich zadaniem jest wezwanie wszystkich zgromadzonych wiernych do świadczenia o Bogu w miejscach ich codziennego przebywania.

Przedstawiony powyżej schemat jest jedynie zarysem tego, co dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Warto wgłębiać się w jej treści i znaczenie, aby poznać bogactwo tradycji Kościoła, a także piękno samego Boga, który pragnie co dzień mieszkać w naszych sercach.
Jacek Stasieło

Źródło: Gazeta Olsztyńska