Dominus Jesus!

2013-10-08 11:05:58(ost. akt: 2013-10-08 11:05:34)

Autor zdjęcia: sxc.hu

Jeżeli chcesz aby Twoje życie nabrało nowego blasku, to te rekolekcje są dla Ciebie – twierdzi Zbigniew Jarosz, jeden z ewangelizatorów. Rozpoczynamy kolejny tydzień rekolekcji w Olsztynie.

Jezus jest Panem!


To zwołanie towarzyszyło pierwszym chrześcijanom i było niejako „sztandarem na ich ustach!” Skąd ta pewność i siła wiary, że syn cieśli, Jezus z Nazaretu jest Panem! (KYRIOSEM!) Termin ten w języki biblijnym oznacza Władcę absolutnego, którego królestwo rozciąga się na całą ziemię i wszechświat, co więcej: jego władza obejmuje wszystkich ludzi, od początku stworzenia aż do końca czasów! Jego władza jest więc w sposób oczywisty ponad czasem i przestrzenią, przekraczająca granice królestw i państw! Jest wieczna! W świetle tych słów Jezus jest również i naszym Panem!

Wiara Kościoła!


Wszyscy wierzymy, że Jezus jest Jednorodzonym Synem Bożym, który przyjął ciało
z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, że na zbawił przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, że po swoim wniebowstąpieniu zasiadł po prawicy Ojca i że kiedyś przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy też i mamy nadzieję, że osiągniemy zbawienie i będziemy z Nim przebywać w niebie!
Bóg pragnie aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy! (1Tym 2,4).

Jak dzisiejszy człowiek, zabiegany o tyle spraw, ma dojść do poznania prawdy i osiągnąć zbawienie? To pytanie towarzyszy zresztą człowiekowi przez całe wieki. Odpowiedzią jest JEZUS! On przyszedł na świat jako światło, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno! On przyszedł na świat nie po to, aby świat potępić, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony!

Podstawowe pytanie!


Bracie i siostro! Możesz zadać kolejne pytanie: jak to możliwe, skoro ja tego w moim życiu nie doświadczam? W jaki sposób doświadczyć zbawienia? Gdzie go szukać? Odpowiedź jest blisko każdego z nas! Pełnia zbawienia jest w Kościele i Ty i ja możemy go doświadczyć, przyjąć je i nim żyć!

Po pierwsze: uwierz, że Bóg Cię kocha, że Jego miłość jest właśnie dla Ciebie. Pozwól się kochać.

Po drugie: przyjmij prawdę o swojej grzeszności i uwierz, że choćby Twoje grzechy były jak szkarłat, staną się białe jak wełna, bo Bóg jest Miłością i kocha Ciebie nawet z Twoim grzechem.

Po trzecie: uwierz, że Jezus już Cię zbawił i tak naprawdę to od Ciebie zależy, czy to zbawienie stanie się Twoim udziałem. Jezus umarł za Twój grzech i jest gotowy wszystko Ci przebaczyć! Tylko Mu zaufaj!

Po czwarte: musisz pozwolić Jezusowi, aby to On stał się Panem w twoim życiu. Oznacza to, że porzucisz swoje dotychczasowe pomysły na osiągnięcie szczęścia w swoim życiu, a powierzysz się Bogu i przyjmiesz Jego plan na Twoje życie pamiętając, że On jest Miłością i że ta Miłość jest dla Ciebie!

Po piąte: Jeżeli już przyjmiesz tę Miłość i oddasz Jezusowi swoje życie, pozwolisz Mu nim kierować, będziesz mógł prosić Boga Ojca o Ducha Świętego, którego On przyobiecał wszystkim którzy Go miłują i którzy Go o Niego poproszą!

Po szóste: I to właśnie Duch Święty, który kontynuuje dzieło uświęcenia pokaże Ci w nowy sposób Twoje miejsce we wspólnocie Kościoła, a Twoje życie przemieni w taki sposób, iż będzie ono radością, pokojem i sprawiedliwością w Nim!

Jak to osiągnąć?


Od prawie roku trwają w naszej diecezji rekolekcje ewangelizacyjne połączone z peregrynacją Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Rekolekcje są głoszone w każdej parafii poprzedzając przybycie Obrazu. Kościół Warmiński wpatrując się w obraz Maryi – wzoru ewangelizatora - stara się wypełniać misyjny nakaz Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…” (por. Mt 28, 16-28).

Jeżeli chcesz, aby Twoje życie nabrało nowego blasku - to te rekolekcje są dla Ciebie.
Jeżeli Twoje życie straciło sens, jesteś w ciemności – to te rekolekcje są właśnie dla Ciebie!
Jeżeli zawiodłeś się na Kościele, bliskich, może wydaje Ci się, że również na Panu Bogu – to te rekolekcje są dla Ciebie!
Jeżeli trwasz gorliwie we wspólnocie swojego Kościoła to - te rekolekcje są również dla Ciebie!
Uwierz Miłości: ona jest cierpliwa, przebaczająca, ufająca, łaskawa, zarazem ojcowska i matczyna! Uwierz Miłości i przyjdź! Jezus czeka!
Zaufaj MU!

Zbigniew Jarosz

Źródło: Gazeta Olsztyńska