II niedziela Adwentu

2013-12-08 10:04:46(ost. akt: 2013-12-08 10:11:43)
Maryja jest wzorem pokory i odwagi w zaufaniu Panu Bogu.

Maryja jest wzorem pokory i odwagi w zaufaniu Panu Bogu.

Autor zdjęcia: sxc.hu

Nie bój się, Maryjo - usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Maryja jest nam stawiana za przykład zawierzenia Bogu - nawet jeśli Jego plan wydaje się po ludzku dziwny i absurdalny. Czy warto odmawiać Bogu?


Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. EWANGELIA NA II NIEDZIELĘ ADWENTU, ROK C, Łk 1,26-38:

WPATRZENI W MARYJĘ


Ks. Maciej BartnikowskiJutro Kościół w Polsce świętuje Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Każdy z nas może przypomnieć sobie tę prawdę wiary, która mówi, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.
Wyjaśnienia tej prawdy należy szukać w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Kluczowy moment opisanej w nim sceny zwiastowania, stanowi rozmowa: Archanioł Gabriel, Boży posłaniec obwieszcza Maryi wiadomość niezwykłą: zostanie Matką Najwyższego. Ta scena jest z pewnością wszystkim znana, stanowi początek nowej drogi w historii zbawienia.
Zwróćmy uwagę na dwa momenty tej rozmowy: w jaki sposób Archanioł pozdrawia Maryję i w jaki sposób Maryja odpowiada Bogu.
Gabriel używa słów bardzo ważnych: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości: Bóg zwrócił się z prośbą do kobiety doskonale dobrej, pięknej i świętej, dalekiej od grzechu, zła i szatana – do kobiety, która została ukształtowana według Bożego planu, która swoim dotychczasowym, pokornym i prostym życiem zasłużyła sobie na miano: pełna łaski.
Odpowiedź Maryi jest również istotna. Usłyszawszy Boże plany względem Niej odpowiada: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Z pewnością w tym ważnym momencie życia towarzyszy Jej świadomość, że wypełniając Bożą wolę, swoje marzenia i życiowe plany musi odłożyć na bok, zapomnieć o nich. Ważne stają się chwała Boga i zbawienie ludzi.
Dialog Archanioła Gabriela z Maryją znalazł swoje dopełnienie w betlejemskiej stajni, gdzie Słowo stało się Ciałem, a postawa Maryi, wolna od grzechu, ale za to pełna miłości względem Boga i bliźnich została nam ukazana jako godna naśladowania. Wpatrzeni w życie Maryi Niepokalanie Poczętej starajmy się z odwagą odrzucać wszelkie pokusy do zła i grzechu. Niech codzienna modlitwa, rozważanie Bożego Słowa, życie sakramentalne i spełnianie uczynków miłości, czyni nas gotowymi na spotkanie z Jezusem w wieczności.

ks. Maciej Bartnikowski


Źródło: Gazeta Olsztyńska