Nie martw się

2014-03-02 09:06:16(ost. akt: 2014-03-02 09:13:18)
Zaufanie Bogu to oddanie całego życia w Jego ręce

Zaufanie Bogu to oddanie całego życia w Jego ręce

Autor zdjęcia: sxc.hu

Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam na to, by nie martwić się bardziej niż to konieczne. Bóg się o nas troszczy. Czy można aż tak bardzo zaufać? Czy to znaczy, że mamy nie robić nic, a może tylko zmienić hierarchię wartości?


Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”. EWANGELIA NA VIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, ROK A, Mt 6,24-34:


Nie troszczcie się zbytnio


Ks. Janusz SamselOd najdawniejszych czasów człowiek poszukuje w życiu szczęścia. Każdy posiada o nim własne wyobrażenie. Może to być: stan posiadania, zajmowane stanowisko, szczęśliwa i kochająca rodzina, realizowanie marzeń, bycie dla innych, życie ofiarowane Bogu... Nauczanie Jezusa prowadzi do rozumienia tego, co jest najważniejsze.

We fragmencie Ewangelii na najbliższą niedzielę Jezus przestrzega, aby nie służyć dwom panom: Bogu i mamonie. Zysk nie powinien stać się czymś najważniejszym. Warto na pierwszym miejscu w życiu postawić Boga, aby zbudować właściwą hierarchię wartości. Potrzeba pokory, aby nauczyć się służyć bliźnim w miłości. Wykonywana praca może stać się służbą. Zatroskanie tylko o własne utrzymanie, o dzień jutrzejszy przesłania istotę człowieczeństwa. Jesteśmy stworzeni do szczęścia żyjąc we wspólnocie. Do tego, aby jako dzieci Boże tworzyć jedną rodzinę.

Jezus mówi: „nie troszczcie się zbytnio o swoje życie”. Ptaki w powietrzu, czy lilie na polu są świadectwem o pięknie stworzenia. Często zapominamy o Bożej opiece nad nami. Wiara pozwala odrzucić przesadne zatroskanie. Kochający Bóg pragnie szczęścia swoich stworzeń.

ks. Janusz Samsel

Źródło: Gazeta Olsztyńska