Matka wszystkich

2014-09-13 14:51:10(ost. akt: 2014-09-13 14:58:44)
Matka Boża z Mediugorje

Matka Boża z Mediugorje

Autor zdjęcia: wikipedia.org/public domain

5 września na ekrany polskich kin wszedł hiszpański film „Mary’s Land - Ziemia Maryi”. Film – świadectwo o obecności i roli Maryi w życiu ludzi, łączący elementy fikcji i faktu. Kim dla nas jest kobieta, która łączy ludzi niezależnie od pochodzenia i statusu społecznego?
13 i 14 września przeżywamy kolejne uroczystości odpustowe w Gietrzwałdzie – miejscu objawienie się Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj także nam Maryja mówi „Nie lękajcie się, ja zawsze jestem z Wami”, tak, jak powiedziała to 137 lat temu w Gietrzwałdzie. W pobożności ludowej, zwłaszcza na terenach historycznej Warmii, wyraźne jest nabożeństwo do Matki Bożej. Znamy maryjne kapliczki, obrazy, pieśni, modlitwy. Gietrzwałd co roku odwiedza tłum pielgrzymów. Kim jest dla nas kobieta, którą Bóg wybrał na Matkę Jezusa?

Matka


Słowa: „Maryja naszą matką”, wywołuje w nas różne skojarzenia. Mamy przeróżne doświadczenia z naszymi mamami. Słowa Jezusa: „Oto Matka Twoja” – nie zawsze są dla nas łatwe. Czasami pytamy, co może mieć Maryja do naszego życia? Przecież rzeczywistość Nazaret to nie nasz Olsztyn. A jednak Maryja objawiając się w Gietrzwałdzie pokazała, że nie ma miejsca, o którym by zapomniała, nie ma ludzi, którzy nie byliby dla niej ważni.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” nazywa Maryję Królową serc, Matką wszystkich dzieci Ojca Przedwiecznego, drogą do Chrystusa. Czy możemy wybrać inną drogę do Boga niż przez Maryję? Bóg daje nam wolność. Ale Bóg Ojciec sam wybrał taką drogę - dał światu Syna przez Maryję. Ci, którzy naprawdę zbliżają się do Jezusa, poznają też Jego Matkę. Tych, którzy jej szukają – ona sama prowadzi do Syna, nie zatrzymuje uwagi na sobie.
O tym, że warto oddać się opiece Maryi przekonywał św. Jan Paweł II, mistyk naszych czasów. Powtarzał o oddaniu się całkowicie – Totus tubus - cały Twój, tak, jak dziecko w zaufaniu oddaje się w ręce kochającej mamy. Ten, który stał na czele Kościoła, z mocą i siłą bronił wartości życia każdego człowieka, oddawał się cały Matce Boga.

Siła modlitwy różańcowej


Dla początkujących modlitwa różańcowa jest nudna. Jaki jest sens w ciągłym powtarzaniu „Zdrowaś Maryjo”? Jest to jednak modlitwa, która zasypuje granice między ludźmi – jest dla każdego: niezależnie od wykształcenia, wieku, doświadczenia. Odnajdzie się w niej mistyk i aktywista. O sile modlitwy różańcowej, potędze wstawiennictwa i wsparcia Maryi mówią księża egzorcyści. Zły duch nienawidzi Maryi. Z jej pomocy korzystają osoby zniewolone, cierpiące fizycznie i duchowo. Jest wiele historii – świadectw ludzi, których uratowała modlitwa różańcowa. Św. o. Pio nieustannie odmawiał różaniec i obdarowywał różańcami innych. Z czasem przestaniemy koncentrować się tylko na poprawnym odmawianiu poszczególnych „zdrowasiek”, a zaczniemy medytować, rozważać poszczególne tajemnice – wydarzenia z życia Jezusa. Tajemnice różańca to streszczenie Ewangelii.

Matka cudów


Gietrzwałd to skarbnica ludzkich nawróceń, dramatów, łez bólu i radości. Jedni jeżdżą tam z ciekawości, turystycznie, inni dla tradycji. Jeszcze inni szukają wsparcia Matki. Dla niej żadna historia nie jest zbyt trudna. Ona jako pierwsza zaufała Bogu – chociaż po ludzku było to szaleństwo. Ona uczy wiary, słuchania Bożego Słowa. Czyż Bóg może odmówić tej, którą wybrał? Każdego dnia Maryja mówi nam to, co powiedziała weselnikom w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. To Matka naszych powrót do Boga.

Anna Wysocka
Źródło: Gazeta Olsztyńska