Nie bój się! - IV niedziela adwentu

2014-12-22 10:38:09(ost. akt: 2014-12-25 10:15:37)
Maryja jest wzorem pokory i odwagi w zaufaniu Panu Bogu.

Maryja jest wzorem pokory i odwagi w zaufaniu Panu Bogu.

Autor zdjęcia: sxc.hu

Ostatnia niedziela adwentu przypomina nam scenę Zwiastowania i zgodę Maryi na Boży scenariusz dla Jej życia.


W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. EWANGELIA NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU, ROK B, Łk 1,26-38:


NIE BÓJ SIĘ! BÓG TRZYMA RĘKĘ NA PULSIE


Ks. prof. Marian Machinek MSFTrudno nazwać słowa Gabriela wyjaśnieniem. To, co ma się wydarzyć nadal pozostaje we mgle i tylko jedno jest dla Maryi jasne: nic już nie będzie takie, jak dotychczas. Także przyszłość zostanie całkowicie wywrócona do góry nogami. A mimo to odpowiedź anioła wystarcza Maryi do podjęcia decyzji. Ważniejsze od szczegółowych wyjaśnień, jakże ma się stać to, co zapowiada Boży wysłaniec, jest ta jego jasna deklaracja: Nie bój się! Bóg trzyma rękę na pulsie, Bóg kontroluje sytuację, nawet, gdy wydaje się ona totalnie pokręcona. Jego moc osłoni cię tak, że przejdziesz przez tę burzę i wszystkie kolejne, jakie pojawią się na twojej życiowej drodze. Zwiastowanie to w zasadzie wezwanie do zaufania, że Boży plan nie tylko nie zawiedzie, ale że jest najlepszym pomysłem na życie.

Na obrazach przedstawiających Zwiastowanie Maryja bywa ukazywana z księgą w rękach. To psałterz, który, czytany i rozważany codziennie, nauczył ją rozpoznawać Boże natchnienia i ufać im. Ta intuicja artystów różnych epok jest niewątpliwie bardzo trafna. Dla kogo modlitwa jest codzienną towarzyszką życia, ten będzie mógł zachować rozwagę i pokój ducha, gdy Bóg poderwie go do jakiejś szczególnej misji. Jestem służebnicą Boga, niech się więc stanie! Proste słowa, którym ludzkość zawdzięcza decydujący przełom. Dzięki gotowości Maryi w historię ludzkości wchodzi odwieczne Boże Słowo, które od tej pory pozostanie już z ludźmi na zawsze. I będzie Emmanuelem - Bogiem z nami.

ks. Marian Machinek MSF


Źródło: Gazeta Olsztyńska