Rozpoczynamy Adwent

2015-11-29 16:08:35(ost. akt: 2015-11-29 16:10:22)
Cztery tygodnie Adwentu uczą nas przygotowania serca na przyjęcia Boga.

Cztery tygodnie Adwentu uczą nas przygotowania serca na przyjęcia Boga.

Autor zdjęcia: sxc.hu

Ewangelia I niedzieli Adwentu przypomina nam o przyjściu Syna Bożego w mocy i chwale o przygotowaniu na ten dzień. Ewangelię rozważa ks. Janusz Samsel


Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. EWANGELIA NA I NIEDZIELĘ ADWENTU, ROK C, Łk 21,25-28.34-36:


Przyjdź, Panie Jezu!


Ks. Janusz SamselOpisy końca czasów mogą budzić przerażenie. Ludzie pozostają tak bardzo bezradni wobec praw wszechświata, sił przyrody, żywiołów, katastrof. Wiele przepowiedni o końcu świata okazało się być nieprawdziwymi.
Powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów powinno wierzących napełniać nie lękiem, lecz radością. Chrześcijańskie Credo przypomina: „… i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca”. Paruzja będzie powtórnym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Oto nadejdzie Bóg, którego za życia ziemskiego szukaliśmy przez wiarę. Kiedy to się stanie? Ewangelia mówi, iż ten czas zna tylko Bóg Ojciec. Oczekiwać należy z wiarą, modlitwą i pokojem serca.
Adwent jest czasem głębokiej przemiany, nawrócenia, szukania Boga, postanowień. Gdy zechcemy całym sercem Jezusa znaleźć, resztę On sam będzie czynił w nas.

ks. Janusz Samsel

Źródło: Gazeta Olsztyńska