Wielka wiara działa cuda

2016-05-28 19:35:31(ost. akt: 2016-05-28 12:46:05)
Nadzieja może być naszą ogromną siłą.

Nadzieja może być naszą ogromną siłą.

Autor zdjęcia: sxc.hu

"Nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój" - usłyszymy słowa setnika, który wierzył, że na same słowo Jezusa jego słucha zostanie uzdrowiony. Nie żądał niczego, jedynie wierzył, że Bóg wszystko może.


Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« – a przychodzi; a mojemu słudze: »Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. EWANGELIA NA IX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, ROK C, Łk 7,1-10:


BĄDŹ UZDROWIONY

Choroba zmienia sposób podejścia do życia. Gdy jesteśmy zdrowi, realizujemy życiowe plany, mimo różnych trudności. Skupiamy uwagę na dążeniu do szczęścia własnego i bliskich, dążymy do celu. Hierarchia wartości zmienia się, gdy nagle brakuje zdrowia. Robimy wszystko, by to życie i zdrowie ratować. Sprawy wcześniej tak bardzo istotne, nagle schodzą na daleki plan.
Jezus pragnie, byśmy byli szczęśliwi i zdrowi. Mocą Odkupienia przynosi nam uzdrowienie. Za wszystko, co nas w życiu spotyka Bogu należy podziękować i Go uwielbić. Ma dla naszego życia wspaniały plan, który często jest przed nami zakryty i trudno go dostrzec. Bóg potrafi z największego zła wydobyć jeszcze większe dobro. Dlatego warto nie tracić nadziei, ale zaufać i modlić się: „Bądź wola Twoja”.

ks. Janusz Samsel

Źródło: Gazeta Olsztyńska