Młodzież ze świata w Gietrzwałdzie

2016-07-23 10:37:30(ost. akt: 2016-07-23 10:44:27)
Spotkanie z młodzieżą w Gietrzwałdzie to możliwość doświadczenia dynamicznego i żywego Kościoła

Spotkanie z młodzieżą w Gietrzwałdzie to możliwość doświadczenia dynamicznego i żywego Kościoła

Autor zdjęcia: Kamil Foryś

Już w sobotę 23 lipca gietrzwałdzkie błonia przy Źródełku wypełnią się młodzieżą. To w Gietrzwałdzie odbędzie się główne, wspólne spotkanie grup przezywających Światowe Dni Młodzieży na Warmii. Zapraszamy na godz. 15.00. na Mszę świętą.
Mieszkańcy Rosji, Austrii, Francji, Niemiec, Łotwy - od 19 i 20 lipca wszyscy są gośćmi Warmii. Olsztyn rozbrzmiewał radością młodych, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży. W czasach, gdy media piszą o nieatrakcyjności nauki Kościoła dla młodych, Ci, wbrew światu, mediom a często i swoim bliskim, chcą doświadczać żywego Boga, który ich kocha i budować przyjaźnie oparte na wierze i prawdzie. Światowe Dni Młodzieży to świętego młodych duchem, bo – jak pokazał św. Jan Paweł II – młodość ma niewiele wspólnego z wiekiem w metryce. Olsztyn stał się na kilka dni stolicą radości płynącej z wiary.

Początki Światowych Dni Młodzieży

Za początek Światowych Dni Młodzieży uważa się rzymskie spotkanie z młodzieżą w 1986 roku. Ustanowienie tych dni przez Jana Pawła II było wyrazem jego troski o młodzież. Już podczas inauguracji swojego pontyfikatu, powiedział do młodych: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.” Powiedział to do młodzieży, która szuka swojej tożsamości, niejednokrotnie też potwierdzenia własnej wartości, która stawia pytania o przyszłość i sens życia, nie jest pewna, co dalej, która myśli, że niewiele potrafi i buntuje się przeciwko światu, dorosłym i Kościołowi. Był to zupełni inny sposób rozmowy z młodzieżą, gdy papież, głowa Kościoła, mówi młodym: „Wy jesteście moją nadzieję” i nazywa młodych swoimi przyjaciółmi i przyjaciółmi Chrystusa. Jan Paweł II 13 marca 1983 r. otworzył młodzieżowe Centrum San Lorenzo w Watykanie, a gdy dwa tygodnie później inaugurował Rok Święty Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, przyjął od młodych z tego centrum drewniany krzyż, który stał się symbolem Roku Świętego. Na zakończenie obchodów, w Niedzielę Palmową 22 kwietnia 1984 r., zwrócił ten krzyż młodzieży, by ta poniosła go na cały świat, jako znak Odkupienia i świadectwo swojej wiary. Młodzi przyjęli tę prośbę. Odpowiedzieli też na zaproszenie papieża, który zwołał ich do Rzymu w 1985 r. na spotkanie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ustanowionego przez ONZ. Między innymi te wydarzenia zainspirowały ojca świętego do cyklicznych spotkań z młodymi, których potrzebę tak objaśniał pracownikom Kurii rzymskiej podczas spotkania wigilijnego: „Wszyscy młodzi powinni czuć, że Kościół podąża za nimi, dlatego Kościół w jedności z Następcą Piotra czuje w skali światowej rosnące zobowiązanie wobec młodych: ich trosk, ich pytań, ich otwartości i nadziei, by odpowiedzieć na ich oczekiwania, przekazać im pewność, której na imię Jezus Chrystus, Prawdę, którą jest Chrystus, Miłość, którą jest Chrystus. A w tej uprzywilejowanej uwadze, którą Kościół na nich kieruje, młodzi ludzie muszą znaleźć dowód, że bardzo się liczą, ponieważ są bardzo wiele warci. Ich życie jest cenne dla Kościoła”. Choć pierwsze spotkanie w 1986 roku miało wymiar diecezjalny, to właśnie ono było pierwszym „numerowanym” Światowym Dniem Młodzieży. Jan Paweł II: powiedział wtedy młodym: „Dzień młodzieży oznacza wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka poprzez Tajemnicę Paschalną Jezusa Chrystusa. Wszedł nieodwracalnie. I chce spotkać naprzód was, młodych”.

Warmia świętuje

Pielgrzymi, którzy odwiedzili Olsztyn, byli podzieleni na grupy i ulokowani w różnych parafiach. Jedni zwiedzali Frombork, inni Ostródę, inni Olsztyn. Wspólne, wielkie spotkanie dla młodzieży i wszystkich, którym idea Światowych Dni Młodzieży jest bliska, odbędzie się w sobotę 23 lipca w Gietrzwałdzie na uroczystej Mszy świętej o godz. 15.00. i koncercie uwielbienia Boga. Młodzież przybędzie do Gietrzwałdu pieszo. O godz. 8.30. planowane jest wspólne wyjście pieszej pielgrzymki do Gietrzwałdu spod Katedry św. Jakuba w Olsztynie. Po Mszy świętej, o godz. 18.00. na gietrzwałdzkich błoniach odbędzie się koncert zespołu „Mocni w wierze” i adoracja Najświętszego Sakramentu. To możliwość doświadczenia Kościoła, który jest żywy i młody i który - mimo różnych propozycji świata – wybiera Boga. Zapraszamy serdecznie.

AW


Źródło: Gazeta Olsztyńska