Pomagają innym i bronią wiary

2016-09-12 15:05:09(ost. akt: 2016-09-12 15:06:15)
Jedną z najbardziej znanych postaci Zakonu maltańskiego na terenie Warmii i Mazur był śp. infułat Julian Żołnierkiewicz, którego imię nosi I Charytatywny Koncert Maltański,który odbędzie się 13 października

Jedną z najbardziej znanych postaci Zakonu maltańskiego na terenie Warmii i Mazur był śp. infułat Julian Żołnierkiewicz, którego imię nosi I Charytatywny Koncert Maltański,który odbędzie się 13 października

Autor zdjęcia: Archiwum zakonu

Ten zakon jest suwerennym państwem, z własną konstytucją, paszportami i znaczkami. Czym zajmują się dziś kawalerowie i damy maltańskie? Warto poznać ich bliżej, bo może się okazać, że już wy lub wasi bliscy korzystają z ich wsparcia.
To jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Korzenie Zakonu Maltańskiego wywodzą się od szpitalnego bractwa rycerskiego założonego w Jerozolimie w pierwszej połowie XI w. Ma ponad 12 tys. członków. Niektórzy z nich to Bracia Profesi, którzy składali śluby posłuszeństwa. Inni kawalerowie i damy są członkami świeckimi. Główną misją Zakonu jest obrona wiary oraz pomoc chorym i ubogim bez względu na wyznawaną wiarę, bez względu na kolor skóry. Kawalerowie Maltańscy niosą pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych na całym świecie. Ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas obu wojen światowych i innych konfliktów zbrojnych. W XX w. nastąpił dynamiczny rozwój działalności szpitalniczej i dobroczynnej, a także religijnej. Dziś Zakon Maltański posiada własną konstytucję, paszporty, znaczki, organizacje publiczne. Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z 102 państwami. Jest neutralny, bezstronny i apolityczny, co pozwala mu grać rolę mediatora. Mimo że jest to zakon rycerski, nie posiada charakteru militarnego. Pozostaje wiernym swoim zasadom - poprzez ochotniczą pracę dam i kawalerów niesie pomoc humanitarną oraz prowadzi działalność medyczną i społeczną.

Początki działalności Zakonu Świętego Jana na ziemiach polskich sięgają XII w., kiedy to książę sandomierski Henryk nadał Zakonowi Zagość k. Wiślicy. Kawalerowie dbali wówczas o szpitale i hospicja dla ubogich na terenie Śląska. W Rzeczpospolitej istniały dwie komandorie: od 1187 r. w Poznaniu i od 1610 r. w Stwołowiczach na Litwie. Pozostałością po komandorii poznańskiej jest istniejący do dziś kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami, przy którym kontynuowana jest maltańska działalność szpitalnicza. Podczas zaborów Polacy działali w strukturach przeoratów odpowiednich państw zaborczych. Odrodzenie nastąpiło w okresie międzywojennym. Powstanie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich było naturalną konsekwencją jednoczenia odrodzonej Polski po I wojnie światowej oraz zaznaczającej się od połowy XIX w. zakładaniu maltańskich związków narodowych.

Główna siedziba Związku Polskich Kawalerów Maltańskich znajduje się w Krakowie, a jego jednostki terenowe można znaleźć m.in. w Warszawie, Poznaniu czy Olsztynie. Do Związku nie można się zapisać. Trzeba zostać zaproszonym. Kandydat musi być osobą wierzącą i praktykującą oraz wykazywać się działalnością charytatywną i chęcią dalszej pomocy. Prezydentem organizacji jest hrabia Aleksander Tarnowski, kawaler Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji. Tak tytułuje się pierwszego polskiego joannitę. Należy on do zgromadzenia od 1997 roku. Polscy kawalerowie i damy prowadzą domy pomocy społecznej, przychodnie specjalistyczne, organizują pielgrzymki, kolonie i zbiórki dla ubogich. Na terenie Warmii i Mazur także działają.

W 2001 r. powołano Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Archidiecezją Warmińską, z której strony sygnatariuszem porozumienia byli Arcybiskup Warmiński Edmund Piszcz oraz Protonotariusz Apostolski ks. Julian Żołnierkiewicz. Archidiecezja Warmińska przekazała też z zasobów Parafii Rzymskokatolickiej w Klebarku Wielkim na własność ośrodek rekolekcyjno-konferencyjny zdolny pomieścić 30 pielgrzymów. Na terenie Kapelanatu organizowane są m.in. rekolekcje, dni skupienia, szkolenia z pierwszej pomocy medycznej oraz konferencje pastoralne. Ośrodek posiada także kajaki i łodzie, którymi pływać można na pobliskim jeziorze. Jest także boisko sportowe oraz plaża. Zakon prowadzi też Szpitala Pomocy Maltańskiej bł. Gerarda w Barczewie. Tu trafiają chorzy z całej Polski. Placówka zajmuje się opieką długoterminową i hospicyjną. Prowadzą też Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku i Maltański Ośrodek Pomocy w Olsztynie.

Właśnie na rzecz Szpitala Pomocy Maltańskiej bł. Gerarda w Barczewie oraz Domu Pomocy Społecznej Michała Archanioła w Szyldaku wspólnie z Fundacją Zakonu Kawalerów Maltańskich organizujemy 13 października 2016 roku o godz. 18.30. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie wydarzenie, podczas którego zostanie rozegrana „bitwa tenorów”, której organizatorem jest filharmonia. Uświetnią swoimi głosami tenorzy Hubert Stolarski, Miłosz Gałaj, Wojciech Sokolnicki i Mikołaj Adamczak oraz Alicja Węgorzewska — mezzosopran, Marcelina Beucher — sopran, Kamila Cholewińska-Ledzion – sopran. Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego.
Monika Nowakowska

Cegiełki na koncert są do kupienia w cenie 150 zł.

Szczegóły i informacje: a.wysocka@gazetaolsztynska.pl, 500 603 603.

Źródło: Gazeta Olsztyńska