Wielki Piątek – zwycięstwo krzyża

2018-03-30 13:26:32(ost. akt: 2018-03-30 14:25:59)
Dziś nasza uwaga koncentruje się na Męce i Śmierci Jezusa na Krzyżu.

Dziś nasza uwaga koncentruje się na Męce i Śmierci Jezusa na Krzyżu.

Autor zdjęcia: sxc.hu

Dzień ciszy - drogi na Golgotę, męki, śmierci, pogrzebu. Przeżywamy Wielki Piątek
Przez cały dzień Najświętszy Sakrament adorowany jest w tzw. ciemnicy - która symbolizuje uwięzienie Jezusa przed śmiercią. Liturgia sprawowana jest tego dnia po południu, panuje cisza i skupienie, nie słychać dzwonów i organów. Szaty mszalne są koloru czerwonego, symbolizują mękę i krew, którą Jezus przelał na drzewie Krzyża. To dzień zadumy i rozważania śmierci Chrystusa. To dzień uświadomienia sobie, jak bardzo Zbawiciel umiłował każdego człowieka – aż po krzyż.

Obrzędy składają się z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii Świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Kulminacyjnym momentem liturgii słowa jest odczytanie Męki Pańskiej wg św. Jana, która głęboko relacjonuje wydarzenia Wielkiego Piątku i to wszystko co uczynił Jezus dla zbawienia świata. Po liturgii słowa nadchodzi moment adoracji Krzyża. Każdy wierny powinien uczcić Krzyż, który będąc narzędziem śmierci stał się jednocześnie znakiem zbawienia i zwycięstwa Chrystusa nad szatanem. Na koniec całej liturgii Najświętszy Sakrament przenosi się w uroczystej procesji do Grobu Pańskiego, aby tam każdy wierny mógł adorować Jezusa spoczywającego w grobie.

Wielki Piątek – cisza grobu, dzień żałoby, gdyż umarł Zbawiciel. Jednak śmierć nie ma nad Nim zwycięstwa, dlatego w nadziei oczekujemy na poranek Wielkanocny. Dzień, w którym zabrzmi radosne Alleluja, ogłaszające światu, że na Krzyżu – znaku hańby – Jezus odniósł zwycięstwo, że grób to tylko przejściowy etap, natomiast spełnieniem jest Zmartwychwstanie.

ks. Mateusz Spakowski, wikariusz parafii NSPJ w Olsztynie


ksiądz Spakowski

Źródło: Gazeta Olsztyńska